Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Javna objava za 5 uradniških delovnih mest: SVETOVALEC v Uradu RS za nadzor proračuna, Sektorju za revizijo evropskih kmetijskih skladov.


objavljeno: 5.4.2018 - rok za prijavo: 8 dni SVETOVALEC v Sektorju za revizijo Evropskih kmetijskih skladov (št. DM: 5017) – 5 delovnih mest OBRAZEC - VLOGA ZA ZAPOSLITEV

Objava javnega razpisa za izvedbo programa izobraževanja za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor.


Ministrstvo za finance je 20. februarja 2018 na  spletni strani  objavilo Javni razpis za izvedbo programa izobraževanja za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor. Podrobnosti o...

Objava internega natečaja za uradniško delovno mesto: INŠPEKTOR SVETNIK v Uradu RS za nadzor proračuna, Sektorju proračunske inšpekcije


- objavljeno: 19.2.2018 - rok za prijavo: 15 dni INŠPEKTOR SVETNIK v Uradu RS za nadzor proračuna, Sektorju proračunske inšpekcije (št. dm: 3012) OBRAZEC - VLOGA ZA ZAPOSLITEV

Urad RS za nadzor proračuna izdaja dve stališči s področja notranjega nadzora javnih financ


Urad RS za nadzor proračuna izdaja dve stališči s področja notranjega nadzora javnih financ, ki se nanašata na delo zunanjih izvajalcev storitev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov, in sicer: -     Stališče v zvezi z...

Uspešno izvedena Konferenca izvajalcev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov


Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je v petek, 20.10.2017 v Ljubljani organiziral konferenco izvajalcev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov, ki je bila namenjena tako notranjim revizorjem, zaposlenim pri...

Posodobljene Usmeritve za državno notranje revidiranje in stališči Urada RS za nadzor proračuna s področja notranjega nadzora javnih financ


Objavljamo posodobljene Usmeritve za državno notranje revidiranje, ki  se uveljavijo s 01.10.2017. Z dnem uveljavitve posodobljenih usmeritev prenehajo veljati Usmeritve za državno notranje revidiranje, izdane decembra 2013...

Sklenitev pogodbe za razvoj in vzdrževanje aplikativne programske opreme za projekt e-Notranja revizija


Direktor Urada RS za nadzor proračuna Dušan Sterle in prokurist podjetja Teletech d.o.o. Tomislav Gačnik sta sklenila pogodbo za razvoj in vzdrževanje aplikativne programske opreme za projekt e-Notranja revizija, katerega...