Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Javna objava za uradniško delovno mesto: SVETOVALEC v Splošni službi Urada za nadzor proračuna


SVETOVALEC v Splošni službi Urada za nadzor proračuna - objavljeno: 31. 8. 2018 - rok za prijavo: 10 dni

Objava Javnega naročila za izvedbo revizije informacijskih sistemov za podporo izvajanju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 (OP EKP).


Naziv razpisa: Javno naročilo za izvedbo revizije informacijskih sistemov za podporo izvajanju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 (OP EKP). ...

Javna objava za 4 uradniška delovna mesta: SVETOVALEC v Uradu RS za nadzor proračuna, Sektorju za revizijo evropskih kmetijskih skladov.


- objavljeno: 4.7.2018  - rok za prijavo: 8 dni SVETOVALEC v Sektorju za revizijo Evropskih kmetijskih skladov (št. DM: 5017) – 4 delovna mesta OBRAZEC ZA PRIJAVO - VLOGA ZA ZAPOSLITEV

Vlada Republike Slovenije se je na 250. dopisni seji dne 6.6.2018 seznanila s Poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2017.


Poročilo o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2017 Sklep vlade

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je izdal poročilo o delu za l. 2017


Povezava na OLAF poročilo Izjava za tisk (v slovenščini) OLAF domača stran

Objava Javnega naročila za izvedbo revizije izdatkov iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (2014 – 2020) za obdobje od 16. 10. 2017 do 15. 10. 2018


Naziv razpisa: Javno naročilo za izvedbo revizije izdatkov iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (2014 – 2020) za obdobje od 16. 10. 2017 do 15....

Javna objava za uradniško delovno mesto: VIŠJI SVETOVALEC v Uradu za nadzor proračuna, Sektorju za revizijo evropskih kmetijskih skladov