Skoči na vsebino

KDO JE KDO

Vodstvo urada

direktor Dušan STERLE

tel.:  (01) 369 69 02
faks: (01) 369 69 14

e-pošta:dusan.sterle(at)mf-rs.si

Splošna služba

vodja Staša ZUPANČIČ VERBIČ

tel.:  (01) 369 69 25
faks: (01) 369 69 14

e-pošta:stasa.zupancic(at)mf-rs.si

Sektor za revizijo evropskih kmetijskih skladov

vodja Ksenija GRABNER RIČKO

tel.: (01) 369 69 12

faks: (01) 369 69 14

e-pošta: ksenija.grabner-ricko(at)mf-rs.si

Sektor za revizijo evropskih strukturnih skladov

vodja Nataša Prah

tel.: (01) 369 69 43

faks: (01) 369 69 14

e-pošta: natasa.prah(at)mf-rs.si 

Sektor za revizijo ostalih skladov deljenega upravljanja

vodja Jure MEKINC

tel.: (01) 369 69 10

faks: (01) 369 69 14

e-pošta: jure.mekinc(at)mf-rs.si

Sektor za notranji nadzor javnih financ

vodja Dragica LIPNIK

tel.: (01) 369 69 15

faks: (01) 369 69 14

e-pošta: dragica.lipnik(at)mf-rs.si

Sektor proračunske inšpekcije

vodja Janja PERME
tel.:  (01) 369 69 08
faks: (01) 369 69 14

e-pošta: janja.perme(at)mf-rs.si