Skoči na vsebino

NOVICA

Urad RS za nadzor proračuna izdaja dve stališči s področja notranjega nadzora javnih financ

Urad RS za nadzor proračuna izdaja dve stališči s področja notranjega nadzora javnih financ, ki se nanašata na delo zunanjih izvajalcev storitev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov, in sicer:

-     Stališče v zvezi z Mednarodnim standardom strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 1000 – Namen,  pristojnost, odgovornost in naloga, in sicer »Obvezne vsebine pogodbe o oddaji storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu storitev notranjega revidiranja v primeru, ko si proračunski uporabnik notranje revidiranje v celoti zagotavlja z najemom zunanjega izvajalca« ter

 

-     Stališče v zvezi z Mednarodnim Standardom strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 2020 – Sporočanje in odobritev, in sicer »Rok za odobritev načrtov notranje revizije v primeru, ko si proračunski uporabnik notranje revidiranje v celoti zagotavlja z najemom zunanjega izvajalca storitev notranjega revidiranja«.

 

Stališči se uveljavita z 22.12.2017 in sta dosegljivi na naslednji povezavi:

 

http://www.unp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/usmeritve/