Skoči na vsebino

NOVICA

Septembrski redni mesečni sestanek IIA – Slovenskega inštituta bo namenjen problematiki, s katero se notranji revizorji srečujete pri revidiranju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju.

 

IIA – Slovenski inštitut vas vabi na94. redni mesečni sestanek IIA - Slovenskega inštituta, ki bo potekal  27. septembra 2017 ob 16.30 uri v dvorani B GZS, Dimičeva 13 (1. nadstropje), Ljubljana

 

REVIDIRANJE PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU


(moderatorka  Anja Bajcar) 

Plače in drugi izdatki zaposlenim običajno predstavljajo pomemben delež v strukturi proračunov oz. finančnih načrtov uporabnikov proračuna. Kljub pogostemu izvajanju notranjega revidiranja na tem področju, pri uporabnikih proračuna pogosto obstajajo tveganja, ki v zadostni meri niso ustrezno obvladovana.

Na mesečnem sestanku se boste lahko seznanili z najpogosteje ugotovljenimi nepravilnostmi na področju izvajanja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Zakona o javnih uslužbencih, ki jih pri svojem delu ugotavljajo inšpektorji Inšpektorata za javni sektor ter revizorji Računskega sodišča RS. S strani predstavnika notranjerevizijske službe proračunskega uporabnika pa bo predstavljan pristop k pripravi delovnega programa posla za revidiranje plač in drugih prejemkov v javnem sektorju.

 

16.30 - 17.00

Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti v zvezi z izvajanjem Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Zakona o javnih uslužbencih 

Lidija Apohal Vučković, glavna inšpektorica, Inšpektorat za javni sektor

 

17.00 - 17.10

Diskusija, vprašanja, odgovori

 

17.10 - 17.40

Najpogostejše nepravilnosti na področju revidiranja plač ter tveganja, ki so pri proračunskih uporabnikih na tem področju pogosto neustrezno obvladovana 

Marjana Baraga, pomočnica vrhovnega državnega revizorja, Računsko sodišče Republike Slovenije

 

17.40 - 17.50

Diskusija, vprašanja, odgovori

 

17.50 - 18.20

Pristop k pripravi delovnega programa posla pri revidiranju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju

Uroš Pirc, notranji revizor, Služba za notranjo revizijo, Mestna občina Ljubljana

 

18.20 - 18.30

 

Diskusija, vprašanja, odgovori

 

Udeležba na mesečnih sestankih IIA - Slovenskega inštituta je za člane IIA - Slovenskega inštituta brezplačna. Zaradi lažje izvedbe sestanka in načrtovanja števila udeležencev je udeležbo potrebno potrditi po e-pošti na naslov info(at)si-revizija.si s pripisom "mesečni sestanek IIA", najpozneje do četrtka, 21. septembra. Tokrat bodo imeli možnost brezplačne udeležbe na sestanku vsi notranji revizorji, zaposleni pri proračunskih uporabnikih, pri čemer bo v primeru morebitne zasedbe prostih mest v predavalnici upoštevan čas prijave na dogodek, prednost pri udeležbi pa bodo imeli člani IIA - Slovenskega inštituta.