Skoči na vsebino

NOVICA

V Budimpešti je potekala Konferenca Evropske komisije o notranjih kontrolah v javnem sektorju

Generalni Direktorat za proračun Evropske komisije je v letu 2012 pričel s prakso organiziranja delovnih skupin za notranje kontrole v javnem sektorju, katerih naloga je priprava skupnih smernic Evropske komisije s področja notranjega nadzora javnih financ. Strokovnjaki držav članic EU, imenovani v posamezno delovno skupino, se redno srečujejo na obdobnih delovnih sestankih, z njihove strani pripravljeni dokumenti pa so predmet širše obravnave na letnih konferencah o notranjih kontrolah v javnem sektorju. Letošnja konferenca je od 21. do 23. junija potekala v Budimpešti, s strani Urada RS za nadzor proračuna pa sta se jo udeležila direktor Dušan Sterle in vodja Sektorja za revizijo Evropskih strukturnih skladov Nataša Prah.

 

Aktualna delovna skupina je s svojim delom pričela v letu 2016, v njej pa je s predstavnico Urada RS za nadzor proračuna Natašo Prah aktivno zastopana tudi Republika Slovenija. Teme, ki jih je delovna skupina določila za poglobljeno razpravo in obravnavo, se nanašajo tako na upravljanje z domačimi kot tudi z EU sredstvi.

 

Izdelani dokumenti delovne skupine (1) "Bistvene značilnosti elementov notranjih kontrol", (2) "Tri linije obrambe v okolju javnega sektorja", (3) "Dobre prakse držav članic pri optimiziranju notranjekontrolnih mehanizmov na področju upravljanja EU skladov" ter (4) "Optimiziranje in poenostavitev notranjekontrolnih mehanizmov", ki so bili predstavljeni na konferenci in bili na njej tudi predmet širše diskusije, so na voljo na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/budget/pic/conference/docs/index_en.cfm

 

Vabimo vas k ogledu dokumentov, saj njihove vsebine temeljijo tako na prenosu mednarodno priznanih in uveljavljenih modelov upravljanja tveganj in notranjega kontroliranja v prakso, kot tudi na najboljši praksi posameznih držav članic s tega področja.