Skoči na vsebino

NOVICA

4. Konferenca o zaščiti finančnih interesov EU, 7.6.2017, Ljubljana.

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je v sredo, 7.6.2017 v Ljubljani organiziral 4. Konferenco o zaščiti finančnih interesov EU, ki je bila namenjena odgovornim za upravljanje in nadzor nad porabo sredstev EU skladov, odgovornim za poročanje o nepravilnostih s področja porabe EU sredstev ter vodjem notranjerevizijskih služb proračunskih uporabnikov. Na konferenco so bili vabljeni tudi predstavniki Medresorske delovne skupine za sodelovanje z OLAF, predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Vrhovnega državnega tožilstva,  Policije - Uprave kriminalistične policije in Komisije za preprečevanje korupcije.

 

Konferenca je bila organizirana kot prispevek k izboljšanju uspešnosti sistemov nadzora nad porabo sredstev EU skladov ter preprečevanju in odkrivanju nepravilnosti, zagotavljanju vračila nepravilno izplačanih sredstev v proračun in sankcioniranju kaznivih dejanj.

 

Na konferenci se je zvrstilo šest predavateljev. Vsebina konference je ponudila prikaz (nad)nacionalnih pristojnosti pri obravnavanju primerov oškodovanja EU proračuna, s predstavitvijo ključnih pristojnosti nacionalnih in nadnacionalnih organov na določenih primerih, dotaknila se je zelo aktualnega področja, kot so umetno ustvarjeni pogoji na področju kmetijstva in načini za obvladovanje tega tveganja, prikazala pa je tudi primere iz prakse Službe Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko ter specifični primer Finančne Uprave Republike Slovenije.


Udeleženci so imeli med konferenco možnost, da s predavatelji razpravljajo o predstavljenih temah in aktualni problematiki s področja zaščite finančnih interesov EU.

 

Konference se je udeležilo 83 udeležencev.