Skoči na vsebino

NOVICA

Posodobitev Usmeritev za državno notranje revidiranje

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna je v sodelovanju z delovno skupino za pripravo in posodabljanje strokovnih podlag za državno notranje revidiranje, v katero so imenovani strokovnjaki s področja državnega notranjega revidiranja, zaposleni v notranjerevizijskih službah proračunskih uporabnikov, pripravil posodobitev Usmeritev za državno notranje revidiranje.

 

Veljavne Usmeritve za državno notranje revidiranje (v nadaljevanju: Usmeritve) v celoti prevzemajo obvezujoče elemente Mednarodnega okvira strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, izdane s strani Mednarodnega inštituta notranjih revizorjev (IIA). Upoštevaje dejstvo, da so s 01.01.2017 v veljavo stopili prenovljeni Standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, v letu 2015 pa so bile s strani navedenega inštituta uveljavljene tudi nekatere druge spremembe Mednarodnega okvira strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, je bilo potrebno vsebino Usmeritev posodobiti.

 

Predlog posodobljenih Usmeritev posredujemo v morebitne pripombe zainteresiranim strokovnjakom s področja državnega notranjega revidiranja. Dokumentu prilagamo tudi predlog Stališča Urada RS za nadzor proračuna, ki se nanaša na posebne zahteve v primeru vzpostavljanja oz. organiziranja skupnih notranjerevizijskih služb. Predlog posodobljenih Usmeritev v okviru standarda SNR1000.SLO.DNR namreč ne opredeljuje več dodatnih zahtev oz. pojasnil za vzpostavljanje oz. organiziranje skupnih notranjerevizijskih služb, saj so te vsebine na enak način, kot prej, obravnavane v navedenem stališču.

 

Vaše pripombe oz. predloge lahko posredujete na elektronski naslov: mf.unp(at)mf-rs.si, najkasneje do 12.05.2017.

 

Po obravnavi prejetih pripomb oz. predlogov bo Urad RS za nadzor proračuna zaprosil Mednarodni inštitut notranjih revizorjev (IIA) za izdajo soglasja za prevzem prenovljenih vsebin Mednarodnega okvira strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju v Usmeritve.