Skoči na vsebino

NOVICA

Konferenca notranjih revizorjev proračunskih uporabnikov 2016

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je v petek, 11.11.2016, v Ljubljani organiziral Konferenco notranjih revizorjev proračunskih uporabnikov, katere se je udeležilo skupaj 70 udeležencev.

 

V uvodnem delu je direktorica Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna Nataša Prah predstavila potek, namen konference ter razloge za izbiro vsebin konference. Sledila je predstavitev zadolžitev in prednostnih nalog Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna na področju notranjega nadzora javnih financ, ki jo je podala vodja sektorja za notranji nadzor javnih financ, mag. Dragica Lipnik.

 

V nadaljevanju konference je predsednica IIA – Slovenskega inštituta predstavila vpliv članstva notranjega revizorja, v različnih delovnih skupinah in komisijah znotraj proračunskega uporabnika, na neodvisnost njegovega delovanja, vodja Službe za notranjo revizijo v podjetju Bankart d.o.o. pa primer dobre prakse iz gospodarstva o sodelovanju notranjega revizorja in organa nadzora. V svojem prispevku je poudarila koristi in izboljšave omenjenega sodelovanja za poslovanje organizacije.

 

Na podlagi analize vprašalnika k letnemu poročilu o delu NRS v letu 2015 ter anketnega vprašalnika sta predstavnici Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna izpostavili ugotovitve notranjih revizorjev glede neodvisnosti njihovega delovanja in sodelovanja z organom nadzora.

 

V drugem delu konference je prof. dr. Slavka Kavčič podala svoj strokovni pogled na sodelovanje organa nadzora in notranjega revizorja za področje lokalne samouprave, nekdanja predsednica sveta zavoda pa primer omenjenega sodelovanja v javnem zavodu s področja zdravstva. V zaključnem delu je predstavnik notranjerevizijske službe občine udeležence seznanil z načini sodelovanja notranjega revizorja z organom nadzora in vplivom na učinkovitost notranjega revidiranja v Mestni občini Ljubljana.

 

Udeleženci so imeli tekom konference možnost, da s predavatelji razpravljajo o predstavljenih vsebinah.