Skoči na vsebino

NOVICA

3. Konferenca o zaščiti finančnih interesov EU, 18.6.2015, Ljubljana

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je v četrtek, 18.06.2015 v Ljubljani organiziral 3. Konferenco o zaščiti finančnih interesov EU, ki je bila namenjena odgovornim za upravljanje in nadzor nad porabo sredstev EU skladov, odgovornim za poročanje o nepravilnostih s področja porabe EU sredstev ter vodjem notranjerevizijskih služb organov, vključenih v dodeljevanje sredstev kmetijskih in kohezijskih skladov ter skladov solidarnosti in migracij.

 

 

 

Konferenca je bila organizirana kot prispevek k izboljšanju uspešnosti sistemov nadzora nad porabo sredstev EU skladov ter preprečevanju in odkrivanju nepravilnosti, zagotavljanju vračila nepravilno izplačanih sredstev v proračun in sankcioniranju kaznivih dejanj.

 

 

 

 

Na konferenci se je zvrstilo osem predavateljev. V prvem delu so bili udeležencem predstavljeni skladi iz večletnega finančnega okvira EU 2014 – 2020 v Republiki Sloveniji: Evropski strukturni skladi in kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad, Sklad za notranjo varnost, Sklad za azil, migracije in vključevanje ter Sklad za Evropsko pomoč najbolj ogroženim. Predstavljen je bil tudi pregled nepravilnosti in sumov na goljufije na področju porabe EU sredstev, ki so jih države članice EU dolžne poročati Evropskemu uradu za bolj proti goljufijam (OLAF).

 

 

 

 

Udeleženci so v drugem delu konference poslušali predstavitve o uporabi izjem s področja predpisanih postopkov javnega naročanja in o najpogostejših razlogih za vlaganje revizijskih zahtevkov. V zaključnem delu konference je bila predstavljena uporaba pakta integritete, skupaj s praktičnimi primeri.

 

 

 

Udeleženci so imeli tekom konference možnost, da s predavatelji razpravljajo o predstavljenih temah in aktualni problematiki s področja zaščite finančnih interesov EU.

 

 

 

 

Konference se je udeležilo 56 udeležencev.