Skoči na vsebino

NOVICA

3. Konferenca o zaščiti finančnih interesov EU

Zaščita finančnih interesov Evropske unije je bistveni element politične agende Unije za utrditev in povečanje zaupanja državljanov ter zagotavljanje pravilne porabe njihovega denarja. Unija in države članice so zavezane k boju proti vsem oblikam nezakonitega ravnanja, ki škodijo finančnim interesom Evropske unije.

 

Kot prispevek k izboljšanju uspešnosti sistemov nadzora nad porabo sredstev EU skladov pri preprečevanju in odkrivanju nepravilnosti, zagotavljanju vračila nepravilno izplačanih sredstev v proračun in sankcioniranju kaznivih dejanj, organizira Urad RS za nadzor proračuna tretjo konferenco o zaščiti finančnih interesov EU, ki bo potekala 18. junija 2015, v konferenčni dvorani Kavarna, v Hotelu Slon, Ljubljana, z začetkom ob 10. uri  in po priloženem programu.

Na konferenco so vabljeni odgovorni za upravljanje in nadzor nad porabo sredstev EU skladov, odgovorni za poročanje o nepravilnostih in vodje notranjerevizijskih služb.