Skoči na vsebino

NOVICA

Konferenca notranjih revizorjev proračunskih uporabnikov

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je v petek, 7.11.2014 v Ljubljani organiziral Konferenco notranjih revizorjev proračunskih uporabnikov, katere so se udeležili notranji revizorji, zaposleni pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih, predstavnica Računskega sodišča Republike Slovenije, IIA - Slovenskega inštituta (slovenski odsek The Institute of Internal Auditors) in sekcije za notranjo revizijo pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) ter predstavnice Centra za razvoj financ (CEF), skupaj 72 udeležencev.

Ob otvoritvi konference je direktorica Nataša Prah podala pomembnejše informacije o aktivnostih na področju notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: NNJF) v minulem obdobju.  Predstavila je uresničevanje ciljev Strategije razvoja NNJF v Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2015. Te vsebine je Urad RS za nadzor proračuna že predstavil Vladi Republike Slovenije, ki se je na 70. redni seji, dne 26.8.2014, seznanila s Poročilom o notranjem nadzoru javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2013. To poročilo je objavljeno na spletni strani Urada RS za nadzor proračuna.

 

V nadaljevanju konference so bile predstavljene dobre prakse uvajanja prenovljenih Usmeritev za državno notranje revidiranje (v nadaljevanju: Usmeritve) v okolje proračunskih uporabnikov. Usmeritve so strokovna podlaga za izvajanje notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov in temeljijo na vseh obvezujočih elementih Mednarodnega strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, upoštevajo pa tudi pravni okvir notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji. Primere dobre prakse uvajanja prenovljenih Usmeritev so predstavile vodje notranjerevizijskih služb ministrstva, občine in zavoda.

 

V drugem delu konference je namestnica Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije predstavila različne vidike problematike s področja informacij javnega značaja ter poudarila nekaj praktičnih primerov s področja notranje revizije.

 

Udeleženci so imeli tekom konference možnost, da s predavatelji razpravljajo o posamezni temi predstavitve.