Skoči na vsebino

NOVICA

Stališča s področja notranjega nadzora javnih financ ter smernice v zvezi z uporabo Usmeritev za državno notranje revidiranje

Urad RS za nadzor proračuna izdaja naslednja stališča s področja notranjega nadzora javnih financ ter smernice v zvezi z uporabo Usmeritev za državno notranje revidiranje:

 

Stališča Urada RS za nadzor proračuna s področja notranjega nadzora javnih financ:

  • Stališče v zvezi z rokom za uskladitev organiziranosti in delovanja notranje revizije v proračunskih uporabnikih s prenovljenimi Usmeritvami za državno notranje revidiranje;
  • Stališče v zvezi z Mednarodnim standardom strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 2010 – Načrtovanje, in sicer »Dolgoročno načrtovanje v primeru, da si proračunski uporabnik notranje revidiranje v celoti zagotavlja z najemom zunanjega izvajalca storitev notranjega revidiranja«;
  • Stališče v zvezi z Mednarodnim standardom strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 2070 – Zunanji izvajalci storitev in odgovornost organizacije za notranje revidiranje, in sicer »Odgovornosti v zvezi s programom zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v primeru, da si proračunski uporabnik notranje revidiranje v celoti zagotavlja z najemom zunanjega izvajalca storitev notranjega revidiranja«.

 Smernice Urada RS za nadzor proračuna v zvezi z uporabo Usmeritev za državno notranje revidiranje:

  • Smernica Urada RS za nadzor proračuna v zvezi z uporabo usmeritev – Uporaba Mednarodnega standarda strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 1311 – Notranje presoje;
  • Smernica Urada RS za nadzor proračuna v zvezi z uporabo usmeritev – Uporaba Mednarodnega standarda strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 2010 – Načrtovanje;
  • Smernica Urada RS za nadzor proračuna v zvezi z uporabo usmeritev – Uporaba Mednarodnega standarda strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 2200 – Načrtovanje posla;
  • Smernica Urada RS za nadzor proračuna v zvezi z uporabo usmeritev – Uporaba Mednarodnega standarda strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju št. 2201 – Upoštevanje pri načrtovanju, Standarda izvedbe št. 2201.C1;
  • Smernica Urada RS za nadzor proračuna v zvezi z uporabo usmeritev – Uporaba Mednarodnega standarda strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju št. 2330 – Dokumentiranje informacij, Standarda izvedbe št. 2330.A2.

Navedena stališča in smernice Urada RS za nadzor proračuna se uveljavijo z 10.03.2014, njihova vsebina pa je dostopna na naslednji spletni povezavi:

 

http://www.unp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/usmeritve/