Skoči na vsebino

NOVICA

Mednarodno strokovno srečanje v Ljubljani

Dne 13.02.2013 sta direktorica Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna ga. Nataša Prah  in mag. Dragica Lipnik sodelovali na kratkem mednarodnem strokovnem srečanju, ki ga je organizirala Mestna občina Ljubljana.  Srečanja, ki  je bilo namenjeno izmenjavi informacij s področja notranjega nadzora javnih financ ter tesnejšemu sodelovanju na področju notranjega revidiranja, so se udeležili predstavniki Kontrolnega urada mesta Dunaj in  Kontrolnega urada mesta Bratislava. Poleg sistemske ureditve notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji, predstavljenega s strani Urada RS za nadzor proračuna,  so se udeleženci srečanja seznanili tudi z organizacijo in dosežki delovanja Skupne službe za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana.