Skoči na vsebino

NOVICA

Študijski obisk delegacije Gruzije v Uradu RS za nadzor proračuna

V obdobju od 20. do 22. januarja 2014 se je na študijskem obisku v Uradu RS za nadzor proračuna mudila delegacija vodij notranjerevizijskih služb ministrstev Gruzije ter gruzijske centralne harmonizacijske enote, kot osrednjega organa za vzpostavitev in koordinacijo sistema notranjega nadzora javnih financ. Namen študijskega obiska je bil, da se predstavniki Gruzije seznanijo z organiziranostjo, pravnim okvirjem in razvojnimi smernicami sistema notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji.  V okviru študijskega obiska so predstavniki gruzijske delegacije obiskali tudi Notranjerevizijsko službo Ministrstva za finance, kjer so se seznanili s praktičnim primerom delovanja notranje revizije v okviru posameznega proračunskega uporabnika ter njenim prispevkom k obvladovanju tveganj.

 

Med študijskim obiskom so predstavniki delegacije Gruzije obiskali še Center za razvoj financ ter se na Računskem sodišču RS srečali z vrhovnim državnim revizorjem dr. Miroslavom Kranjcem, ki jim je predstavil revidiranje smotrnosti poslovanja ter nekatere pomembnejše ugotovitve izvedenih tovrstnih revizij.