Skoči na vsebino

NOVICA

Prenovljene Usmeritve za državno notranje revidiranje

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna je pripravilo prenovljene Usmeritve za državno notranje revidiranje (v nadaljevanju: Usmeritve).

Za prenovo Usmeritev smo v Uradu RS za nadzor proračuna oblikovali delovno skupino, v katero smo povabili strokovnjake s področja državnega notranjega revidiranja, zaposlene v notranjerevizijskih službah raznovrstnih proračunskih uporabnikov. Prenovljene Usmeritve v celoti prevzemajo obvezujoče sestavine Mednarodnega okvira strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, izdanega s strani mednarodnega Inštituta notranjih revizorjev s sedežem v ZDA (v nadaljevanju: Inštitut IIA) ter upoštevajo posebnosti in značilnosti pravnega okvira notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji.

Inštitut notranjih revizorjev (IIA) smo preko IIA – Slovenskega inštituta zaprosili za izdajo soglasja za prevzem obvezujočih sestavin Mednarodnega okvira strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju v Usmeritve ter načelno soglasje z njihove strani že pridobili.

Po uskladitvi prenovljenih Usmeritev z Računskim sodiščem RS, dokument posredujemo v morebitne pripombe ostalim zainteresiranim strokovnjakom s področja državnega notranjega revidiranja. Vaše morebitne pripombe oz. predloge lahko pošljete na elektronski naslov: mf.unp(at)mf-rs.si, najkasneje do 11. novembra 2013.