Skoči na vsebino

NOVICA

Konferenca notranjih revizorjev proračunskih uporabnikov

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je v petek, 20. 9. 2013 v Ljubljani organiziral Konferenco notranjih revizorjev proračunskih uporabnikov, katere so se udeležili:

- notranji revizorji, zaposleni pri proračunskih uporabnikih v okviru lastnih notranjerevizijskih službah oziroma skupnih notranjerevizijskih službah in

- notranji revizorji - zunanji izvajalci notranjega revidiranja, ki so vpisani v Register izvajalcev notranjega revidiranja, ki je objavljen na spletnih straneh Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna.

V prvem delu konference je bilo predstavljeno Poročilo o notranjem nadzoru javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2012, s katerim se je seznanila Vlada Republike Slovenije na svoji 20. redni seji dne 22. 8. 2013. Vsebinsko je bilo predstavljeno poročilo z vidika razvoja notranjega nadzora javnih financ, spremljanja in usmerjanja delovanja ter preverjanja delovanja notranjega nadzora javnih financ. Posebej je bila predstavljena analiza Izjav predstojnikov proračunskih uporabnikov o oceni notranjega nadzora javnih financ.

V nadaljevanju konference so bile predstavljene prenovljene strokovne podlage za izvajanje notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov, ki temeljijo na vseh obvezujočih elementih Mednarodnega strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ob upoštevanju pravnega okvira notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji.

V drugem delu konference sta zunanja predavatelja predstavila različne vidike sodelovanja Policije oz. Komisije za preprečevanje korupcije in notranjih revizorjev tako na področju odkrivanja in preprečevanja zlorab kot na področju prepoznavanja indikatorjev koruptivnih dejanj.

Udeleženci so imeli tekom konference možnost, da s predavatelji razpravljajo o posamezni temi predstavitve. Konference se je udeležilo 115 notranjih revizorjev.