Skoči na vsebino

NOVICA

2. Konferenca o zaščiti finančnih interesov EU

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je v torek, 11.06.2013 v Ljubljani organiziral 2. Konferenco o zaščiti finančnih interesov EU, ki je bila namenjena odgovornim za upravljanje in nadzor nad porabo sredstev EU skladov, odgovornim za poročanje o nepravilnostih s področja porabe EU sredstev ter vodjem notranjerevizijskih služb organov, vključenih v dodeljevanje sredstev kmetijskih in kohezijskih skladov ter skladov solidarnosti in migracij.

Konferenca je bila organizirana kot prispevek k izboljšanju uspešnosti sistemov nadzora nad porabo sredstev EU skladov ter preprečevanju in odkrivanju nepravilnosti, zagotavljanju vračila nepravilno izplačanih sredstev v proračun in sankcioniranju kaznivih dejanj.

 

 

Na konferenci se je zvrstilo šest predavateljev, ki so v prvem delu udeležencem predstavili oceno dogovora Evropskega sveta o večletnem finančnem okviru EU 2014 – 2020 ter novosti na področjih skupne kmetijske in kohezijske politike EU v obdobju od 2014 – 2020. V nadaljevanju konference je bil predstavljen pregled nepravilnosti in sumov na goljufije na področju porabe EU sredstev, ki so jih države članice EU dolžne poročati Evropskemu uradu za bolj proti goljufijam (OLAF). Udeleženci so v tem delu konference pridobili tudi informacijo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Evropskega sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom EU. V zaključnem delu konference je bila poudarjena skupna odgovornost za protikorupcijsko delovanje pri zaščiti finančnih interesov države in EU, predstavljena pa je bila tudi vloga nevladne organizacije – »Transparency International Slovenia – Društva Integriteta« pri zaščiti finančnih interesov EU.

 

 

Udeleženci so imeli tekom konference možnost, da s predavatelji razpravljajo o aktualni problematiki s področja zaščite finančnih interesov EU.

 

 

Konference se je udeležilo 55 udeležencev.

 

 

Predstavitve: