Skoči na vsebino

NOVICA

OLAF poročilo o delu za leto 2012

V četrtek 23. maja 2013 je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) predstavil poročilo svojega dela v letu 2012.

Urad OLAF ima tri glavne naloge:
1. zaščititi finančne interese EU s preiskovanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj,
2. odkrivati in preiskovati hude nepravilnosti v zvezi z izvajanjem službenih dolžnosti članov in uslužbencev institucij in organov EU, na podlagi katerih bi se lahko začeli disciplinski ali kazenski postopki,
3. podpirati Evropsko komisijo pri razvoju in izvajanju politike za preprečevanje goljufij ter odkrivanje nepravilnosti.

 

Glavni poudarki iz letnega poročila 2012 so:

Tekom leta 2012 je OLAF okrepil izvajanje svoje preiskovalne funkcije in pri tem dosegel pomembne rezultate.

 

• Preiskave so postale bolj učinkovite, saj se je povprečno trajanje primerov skrajšalo za približno sedem mesecev (iz 29,1 mesecev v letu 2011 na 22,6 mesecev v 2012, kar predstavlja 22% zmanjšanje);

• Povprečno trajanje faze izbora primera se je zmanjšalo iz  6,8 na 1,4 mesecev, kar predstavlja 80% znižanje glede na leto 2011. S pomočjo novih in boljših izbirnih postopkov se lahko OLAF hitreje odloča, ali se posamezen primer odpre. Ta izboljšava omogoča uradu boljše obvladovanje svoje delovne obremenitve, saj obseg vhodnih podatkov nenehno narašča. Leta 2012 je urad obdelal največ primerov, saj je bilo zaključenih 465 primerov (leta 2011 le 208 primerov);

• Kot posledica preiskav so bila s strani OLAF-a izdana finančna priporočila za izterjavo 284 mio €. Na dan objave tega poročila je bilo od te vsote preko pristojnih institucij izterjanih 94,5 mio €;

• OLAF je prejel in obravnaval v letu 2012 tudi povečan obseg vhodnih informacij: 1.264 zadev v 2012, kar je 21% več kot v letu 2011. Večina vhodnih informacij prihaja predvsem iz zasebnih virov. Pritok pa se je povečal tudi s strani držav članic. V celoti to pomeni povečano zaupanje v OLAF.

 

 

Press Release OLAF Report 2012

OLAF report 2012