Skoči na vsebino

NOVICA

7. Regijska konferenca o notranjem nadzoru javnih financ v Republiki Sloveniji

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je v četrtek, 23.05.2013, v sodelovanju z Regionalno ustanovo – Center za razvoj financ za predstojnike proračunskih uporabnikov osrednjeslovenske in zasavske regije v Ljubljani organiziral 7. Regijsko konferenco o notranjem nadzoru javnih financ v Republiki Sloveniji. S tem je zaključen cikel izobraževanj predstojnikov oz. poslovodnih organov ter drugih vodstvenih ravni proračunskih uporabnikov v Republiki Sloveniji o pomembnosti močne in ustrezno delujoče strukture notranjega nadzora pri obvladovanju tveganj poslovanja in izboljšanja upravljanja proračunskih uporabnikov. V zadnjem polletnem obdobju so bile na isto temo organizirane regijske konference v Celju, Kranju, Novem mestu, Kopru, Murski Soboti in v Mariboru.

Na konferenci v Ljubljani se je zvrstilo šest uveljavljenih domačih predavateljev iz različnih institucij nadzora in poslovanja javnega sektorja, ki so udeležencem uvodoma predstavili sistemsko ureditev notranjega nadzora v Republiki Sloveniji ter značilnosti funkcije notranjega revidiranja, kot pomembnega elementa obrambne linije pred nepravilnim oz. nesmotrnim poslovanjem proračunskega uporabnika. V tem delu konference so udeleženci pridobili tudi podrobnejše informacije o različnih možnostih zagotavljanja notranjega revidiranja.

 

V nadaljevanju konference so bila predstavljena razmerja med različnimi oblikami nadzora nad porabo javno-finančnih sredstev. Predstavnica Računskega sodišča RS je opozorila na najpogosteje ugotovljene nepravilnosti, ki jih vrhovna državna revizijska inštitucija ugotavlja na različnih področjih poslovanja proračunskih uporabnikov pri izvrševanju svoje pristojnosti. Pristojnosti proračunske inšpekcije in najpomembnejše ugotovitve inšpektorjev pri izvrševanju le-te, pa je udeležencem predstavila vodja Sektorja proračunske inšpekcije.

 

V zaključnem delu konference so bili podani primeri dobre prakse pri vzpostavitvi učinkovitih notranjekontrolnih mehanizmov ter koristi, ki jih za proračunskega uporabnika lahko prinaša ustrezno zagotovljena in delujoča notranjerevizijska funkcija.

 

Udeleženci so imeli tekom konference možnost, da s predavatelji razpravljajo o različni problematiki s področja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji.

 

Konference se je udeležilo 290 udeležencev.