Skoči na vsebino

NOVICA

2. Konferenca o zaščiti finančnih interesov EU, ki bo potekala 11. junija 2013 v Ljubljani

V Uredbah Komisije (ES) št. 2035/2005 in 2168/2005 (1a. člen) je predstavljena definicija nepravilnosti: »Nepravilnost pomeni vsako kršenje določb prava Skupnosti, ki je posledica dejanja ali opustitve s strani gospodarskega subjekta, ki je ali bi lahko z neupravičenimi izdatki škodljivo vplivalo na splošni proračun Evropskih skupnosti.«

Na podlagi člena 325 Pogodbe o delovanju Evropske Skupnosti morajo države članice sprejemati ustrezne ukrepe in preprečevati goljufije ter druge nezakonite aktivnosti, ki škodijo finančnim interesom Skupnosti. Od uspešnosti odkrivanja nepravilnosti, njihove narave in ustreznosti obravnave, so tudi odvisne finančne posledice.

 

Kot prispevek k izboljšanju uspešnosti sistemov nadzora nad porabo sredstev EU skladov pri preprečevanju in odkrivanju nepravilnosti, zagotavljanju vračila nepravilno izplačanih sredstev v proračun in sankcioniranju kaznivih dejanj, organizira Urad RS za nadzor proračuna drugo konferenco o zaščiti finančnih interesov EU, ki bo potekala 11. junija 2013 v veliki  dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, z začetkom ob 10. uri in po priloženem programu.

 

Na konferenco so vabljeni odgovorni za upravljanje in nadzor nad porabo sredstev EU skladov, odgovorni za poročanje o nepravilnostih in vodje notranjerevizijskih služb.

 

 

Program konference