Skoči na vsebino

NOVICA

7. Regijska konferenca o notranjem nadzoru javnih financ v Republiki Sloveniji, ki bo potekala 23.05.2013 v Ljubljani

Urad RS za nadzor proračuna je v sodelovanju z Regionalno ustanovo - Center za razvoj financ v zadnjem polletju v različnih regijah Republike Slovenije organiziral 6 regijskih konferenc o notranjem nadzoru javnih financ, ki so bile namenjene predstojnikom proračunskih uporabnikov. Zadnja regijska konferenca bo za predstojnike proračunskih uporabnikov osrednjeslovenske in zasavske regije organizirana 23.05.2013 v Ljubljani.

Kot je bila praksa vseh dosedanjih regijskih konferenc, bo tudi konferenca v Ljubljani opozorila na pomembnost notranjega nadzora javnih financ pri delovanju institucij javnega sektorja. Uveljavljeni domači strokovnjaki s področja poslovanja javnega sektorja bodo udeležencem predstavili razmerja med različnimi oblikami nadzora nad porabo javno-finančnih sredstev ter jih seznanili s pomembnejšimi ugotovitvami in praksami različnih institucij, ki nadzorujejo poslovanje proračunskih uporabnikov. V tem okviru bo posebna pozornost namenjena predstavitvi koristi, ki jih za predstojnika oz. poslovodstvo proračunskega uporabnika lahko zagotavlja ustrezno vzpostavljena funkcija notranjega revidiranja, kot pomemben element obrambne linije pred nepravilnim oz. nesmotrnim poslovanjem proračunskega uporabnika.

Program konference