Skoči na vsebino

NOVICA

5. Regijska konferenca o notranjem nadzoru javnih financ v Republiki Sloveniji

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je v četrtek, 11.04.2013, v sodelovanju z Regionalno ustanovo – Center za razvoj financ za predstojnike proračunskih uporabnikov pomurske regije v Murski Soboti organiziral 5. Regijsko konferenco o notranjem nadzoru javnih financ v Republiki Sloveniji.

Kot dosedanje že izvedene regijske konference v Celju, Kranju, Novem mestu in v Kopru, je bila tudi konferenca v Murski Soboti organizirana z namenom, da se predstojnike proračunskih uporabnikov seznani s koristmi uporabe različnih orodij notranjega nadzora javnih financ pri zasledovanju ciljev zakonitega in smotrnega poslovanja, ki je v času zaostrene javno-finančne situacije in gospodarskih razmer pomembnejše kot kdajkoli prej.

 

Na konferenci se je zvrstilo sedem uveljavljenih domačih predavateljev iz različnih institucij nadzora in poslovanja javnega sektorja, ki so udeležencem v prvem delu predstavili sistemsko ureditev notranjega nadzora v Republiki Sloveniji ter razmerja med različnimi oblikami nadzora nad porabo javno-finančnih sredstev. V tem delu so bile podrobneje predstavljene različne možnosti zagotavljanja notranjega revidiranja s poudarkom na predstavitvi značilnosti in praktičnih koristi funkcije notranjega revidiranja, kot pomembnega elementa obrambne linije pred nepravilnim oz. nesmotrnim poslovanjem proračunskega uporabnika.

 

V nadaljevanju so predstavniki različnih nadzornih inštitucij (Računskega sodišča Republike Slovenije, Komisije za preprečevanje korupcije ter Urada RS za nadzor proračuna) podali informacije o pomembnih nepravilnostih ter možnih indikatorjih nezakonitega, nesmotrnega oz. koruptivnega ravnanja, ki jih najpogosteje ugotavljajo pri nadzorovanju poslovanja proračunskih uporabnikov. V zaključnem delu konference so bile udeležencem podane možnosti obvladovanja takšnega ravnanja, predvsem z uporabo ustreznih in učinkovitih notranjekontrolnih mehanizmov.

 

Konference se je udeležilo 114 udeležencev.