Skoči na vsebino

NOVICA

2. Regijska konferenca o notranjem nadzoru javnih financ v Republiki Sloveniji

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je v četrtek, 31.01.2013, v sodelovanju z Regionalno ustanovo – Center za razvoj financ za predstojnike proračunskih uporabnikov gorenjske regije v Kranju organiziral 2. Regijsko konferenco o notranjem nadzoru javnih financ v Republiki Sloveniji.

Konferenca je bila organizirana z namenom, da se predstojnike proračunskih uporabnikov seznani s koristmi uporabe različnih orodij notranjega nadzora javnih financ pri zasledovanju ciljev zakonitega in smotrnega poslovanja, ki je v času zaostrene javno-finančne situacije in gospodarskih razmer pomembnejše kot kdajkoli prej.

 

Na konferenci se je zvrstilo sedem uveljavljenih domačih predavateljev iz različnih institucij nadzora in poslovanja javnega sektorja, ki so udeležencem v prvem delu predstavili sistemsko ureditev notranjega nadzora v Republiki Sloveniji ter razmerja med različnimi oblikami nadzora nad porabo javno-finančnih sredstev. V tem delu je bila podrobneje predstavljena funkcija notranjega revidiranja, kot pomemben element obrambne linije pred nepravilnim oz. nesmotrnim poslovanjem proračunskega uporabnika.

 

V nadaljevanju so predstavniki različnih nadzornih inštitucij (Računskega sodišča Republike Slovenije, Komisije za preprečevanje korupcije ter Urada RS za nadzor proračuna) podali informacije o pomembnih nepravilnostih ter možnih indikatorjih nezakonitega, nesmotrnega oz. koruptivnega ravnanja, ki jih najpogosteje ugotavljajo pri nadzorovanju poslovanja proračunskih uporabnikov. Podana so bila izhodišča za možno obvladovanje takšnega ravnanja, praktične izkušnje in dosežene koristi uporabe orodij notranjega nadzora za obvladovanje tveganj pri poslovanju pa so bile udeležencem predstavljene v zadnjem delu konference.

 

Konference se je udeležilo 110 udeležencev.