Skoči na vsebino

NOVICA

Komisija za nadzor javnih financ na svoji 9. redni seji obravnavala Poročilo Ministrstva za finance, Urada RS za nadzor proračuna o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od julija do decembra 2