Skoči na vsebino

NOVICA

Goljufije na področju financ in računovodenja

V zvezi s primeri nenamenske porabe proračunskih sredstev pri izvajanju računovodske funkcije v javnih zavodih, ki so bili odkriti v zadnjem času in  o katerih so poročala tudi sredstva javnega obveščanja, Urad RS za nadzor proračuna opozarja na pomen notranjih kontrol ter odgovornost predstojnikov oziroma poslovodnih organov proračunskih uporabnikov za njihovo vzpostavitev in stalno posodabljanje.

O možnostih doslednejše uporabe notranjih kontrol, ki jih omogoča tudi sistem UJPnet, proračunske uporabnike na svoji spletni strani poziva tudi Uprava RS za javna plačila.