Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada seznanjena s Poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2010

Vlada Republike Slovenije se je na 149. redni seji dne 8.9.2011 pod točko 20 seznanila s Poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2010.