Skoči na vsebino

NOVICA

Maj je mednarodni mesec krepitve zavedanja o notranji reviziji

 

Z namenom izboljšanja prepoznavnosti notranje revizije je bil mesec maj s strani mednarodnega Inštituta notranjih revizorjev (The Institute of Internal Auditors - IIA) določen za mednarodni mesec krepitve zavedanja o notranji reviziji.

 

Notranje revidiranje lahko uspešno in učinkovito dodaja vrednost v svojem okolju le v primeru, ko njegovi najpomembnejši deležniki pravilno razumejo poslanstvo notranjega revidiranja in vlogo notranje revizije v upravljalnih procesih posamezne organizacije. Iz tega razloga Urad RS za nadzor proračuna svoje  aktivnosti dejavno usmerja na področje krepitve ozaveščanja predstojnikov in drugih deležnikov o pomenu notranje revizije za izboljšanje upravljanja proračunskih uporabnikov. Urad RS za nadzor proračuna prav tako poudarja pomen vzporednega proaktivnega pristopa vseh izvajalcev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov pri promoviranju notranje revizije v svojih okoljih. Pri tem so lahko orodja, ki jih je objavil mednarodni Inštitut notranjih revizorjev na spodaj navedeni spletni povezavi, učinkovit pripomoček.  

 

https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public%20Documents/Building-Awareness-Toolkit-Global.pdf