Skoči na vsebino

NOVICA

18.letno srečanje evropskih organov za finančni nadzor strukturnih skladov, “The homologues group”, 12. in 13. oktober 2009, GH Union, Ljubljana

Pri Evropski Komisiji deluje posebna ekspertna skupina “Homologues Group”. Člani skupine so predstavnikov Revizijskih organov držav članic EU. “Homologues Group” se ukvarja predvsem z usklajevanjem predlogov zakonodaje in strokovnimi vprašanji s področja nadzora (revidiranja) izvajanja in porabe  evropskih strukturnih in kohezijskih skladov.

Vsako leto ena od držav članic organizira t.i. letno konferenco, ki se je udeleži kakih 100 delegatov Revizijskih organov, okoli 30 predstavnikov Evropske Komisije in nekaj povabljenih gostov (Evropsko Računsko sodišče, nacionalna računska sodišča ipd). Letno konferenco v višini 80 % sofinancira Komisija iz proračuna EU..

Letos je v sodelovanju z Evropsko Komisijo letno konferenco organiziral Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je Revizijski organ Republike Slovenije.
 
Konferenco sta odprla minister dr. Križanič in Generalni direktor GD Regionalna politika g. Dirk Ahner.

 

Vsebina letnega srečanja:

  1. Dnevni red
  2. Predstavitve predavateljev

3. Delavnice

4. Slike srečanja (Slika1, Slika2, Slika3, Slika4, Slika5)