Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UVEDBA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA

Proračunska inšpekcija izvaja postopke inšpekcijskega nadzora na podlagi letnega načrta dela, ki je sestavljen iz dveh delov: prvi del načrta sestavljajo redni nadzori pri proračunskih uporabnikih, drugi del načrta dela pa je opredeljen le številčno na podlagi predvidenega števila nadzorov, ki jih proračunska inšpekcija izvaja na zahtevo drugih organov oziroma na podlagi prijav.

 

Proračunska inšpekcija obravnava vse prijave, vključno z anonimnimi, pobude za inšpekcijski nadzor in druge vloge, inšpekcijski nadzor na podlagi prijave pa uvede, če oceni, da glede na navedbe v prijavi obstaja utemeljen sum, da je pri določenem proračunskem uporabniku dejansko prišlo do kršitve predpisov, katerih izvajanje nadzoruje proračunska inšpekcija.

 

V primeru, ko proračunska inšpekcija ugotovi, da zadeva, na katero se nanaša prijava oziroma pobuda za inšpekcijski nadzor, sodi v pristojnost drugega organa, prijavo oziroma pobudo odstopi v reševanje pristojnemu organu.

 

Proračunska inšpekcija prijavitelja na njegovo izrecno zahtevo po zaključku obravnave prijave oziroma po zaključku inšpekcijskega nadzora pisno seznani z ugotovitvami in sprejetimi ukrepi.

 

Pisno prijavo v zvezi z nepravilnostmi pri izvajanju predpisov, nad katerimi izvaja nadzor proračunska inšpekcija, se lahko pošlje na naslov Ministrstvo za finance,Urad RS za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov mf-unp(at)mf-rs.si. Prijavo je mogoče vložiti tudi na obrazcu, dostopnem preko portala eUprava

 

Za uspešno obravnavo prijave je zaželjeno, da prijavitelj navede naziv proračunskega uporabnika, zoper katerega se vlaga prijava, navedbo predpisa, pri izvajanju katerega so bile zaznane nepravilnosti in čim bolj natančen opis nepravilnosti, prijavi pa se lahko priložijo tudi dokumenti, ki dokazujejo nastanek nepravilnosti.