Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRISTOJNOSTI PRORAČUNSKE INŠPEKCIJE

Proračunska inšpekcija izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih financah (ZJF) in drugih predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna. Stranke v inšpekcijskih postopkih so neposredni ali posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna za sredstva, prejeta iz državnega proračuna.

 

Proračunska inšpekcija izvaja tudi nadzor nad izvajanjem Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) ter nad porabo namenskih sredstev, ki jih občine prejmejo iz državnega proračuna (29. člen Zakona o financiranju občin - ZFO-1).