Skoči na vsebino

POROČANJE O DELU PRORAČUNSKE INŠPEKCIJE

Ministrstvo za finance o opravljenem nadzoru, ugotovitvah in odločitvah proračunske inšpekcije obvešča Vlado Republike Slovenije in Računsko sodišče Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije pa  polletno Državni zbor Republike Slovenije. Polletni poročili se sestavita za obdobji januar - junij in julij - december.