Skoči na vsebino

VZAJEMNO PRIZNAVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ

Kontaktna oseba

- Dragica Lipnik
- tel.: (01) 369 69 15
- e-pošta: dragica.lipnik(at)mf-rs.si

Naslov pristojnega organa, kamor kandidati pošljejo vlogo:

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Republika Slovenija
e-pošta: mf.unp(at)mf-rs.si

Plačilo upravne takse za vodenje postopkov

Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe znaša 17,73 EUR (za vlogo 3,55 EUR po tarifni številki 1 in za odločbo 14,18 EUR po tarifni številki 3). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-G, Uradni list RS, številka 126/07) je  ukinil plačevanje upravnih taks z upravnimi kolki. Od 1. septembra 2008 se upravna taksa plačuje v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti.
 
Pri plačilu s plačilnim nalogom BN-02 je potrebno navesti: 
 

namen plačila:

UPRAVNA TAKSA ZA PPK

prejemnik: 

naziv: UPRAVNE TAKSE
ulica: Župančičeva 3
kraj: LJUBLJANA

št. računa: 

SI56 0110 0100 0315 637

referenca:

11 16195-7111002

Povezava do kontaktne točke v RS za priznavanje poklicih kvalifikacij, kjer dobite vse informacije in obrazce oz. vloge

OBVESTILA glede področnih reguliranih poklicev oz. dejavnosti

Zaposleni na delovnih mestih notranjih revizorjev proračunskih uporabnikov morajo imeti v skladu z določili Zakona o javnih financah in Pravilnika o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor strokovni naziv državni notranji revizor oziroma preizkušeni državni notranji revizor.