Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VZAJEMNO PRIZNAVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ

 

Pravila priznavanja poklicnih kvalifikacij določa Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij in se nanaša na vse državljane držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, kot tudi v skladu s posebnimi pogoji, za državljane tretjih držav, ki želijo v drugi državi članici gostiteljici opravljati določen reguliran poklic.

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij omogoča posameznikom, da se jim, v skladu s posebnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij, omogoči dostop do opravljanja reguliranih poklicev v državah članicah, kjer niso pridobili poklicne kvalifikacije.

 

Reguliran poklic je poklicna dejavnost ali skupina poklicnih dejavnosti, za katere dostop do opravljanja, opravljanje ali enega od načinov opravljanja poklica neposredno ali posredno določajo zakoni ali drugi predpisi glede posebnih poklicnih kvalifikacij. Predpis, ki v Sloveniji ureja področje in delno prenaša Direktivo 2005/36/ES v slovenski pravni red je: Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (Uradni list RS, št. 39/16).  

 

Na evropskem nivoju so regulirani poklici zbrani v evropski bazi reguliranih poklicev.  V pomoč pri razumevanju postopkov priznavanja vaše poklicne kvalifikacije, si lahko preberete tudi Navodila za uporabnike - 66 vprašanj 66 odgovorov / User guide - 66 questions 66 anwsers, ki jih je pripravila Evropska komisija.

 

Nacionalna kontaktna točka za priznavanje poklicnih kvalifikacij v Republiki Sloveniji z informacijami, ki se nanašajo na vložitev zahteve za priznanje poklicne kvalifikacije, se nahaja na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

Zaposleni na delovnih mestih notranjih revizorjev proračunskih uporabnikov morajo imeti v skladu z določili Zakona o javnih financah in Pravilnika o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor strokovni naziv državni notranji revizor oziroma preizkušeni državni notranji revizor.